KTK Music Academy

Privacy statement en disclaimer

Deel deze pagina:

Informatie over de inhoud van deze website: 

Voor alle duidelijkheid wijst het Kamper Trompetter Korps ten aanzien van deze website, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het Kamper Trompetter Korps. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van het Kamper Trompetter Korps. 

 

De op deze website getoonde informatie wordt door het Kamper Trompetter Korps met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan alle informatie die op de website staat vermeld of gevonden wordt. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het Kamper Trompetter Korps behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

 

Het Kamper Trompetter Korps is niet aansprakelijk voor schade (zowel direct als indirect) uit het niet of niet geheel functioneren van de site of het gebruik, dan wel geheel, gedeeltelijk of (tijdelijk) niet, van de site. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

 

Het Kamper Trompetter Korps kan uw persoonsgegevens verwerken voor de acceptatie van uw bestelling, het tegengaan van overkreditering, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen het Kamper Trompetter Korps en/of haar leden en/of haar donateurs en/of vrijwilligers. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan het Kamper Trompetter Korps branchegenoten, branchebelangbehartigers en samenwerken de partners inschakelen. 

 

Bij elk bezoek aan onze site kan uw (tijdelijk) IP-adres worden herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden en bij het Kamper Trompetter Korps achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bekend zijn en waarmee we eventueel zaken personaliseren. 

 

Er kunnen via onze site zogenaamde cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld , wanneer u een cookie ontvangt. U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens indien deze geregistreerd zijn. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. www.ktkmusicacademy.nl is onderdeel van het Kamper Trompetter Korps. 

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@ktkmusicacademy.nl of info@kampertrompetterkorps.nl